Fai Login o Registrati per scaricare i media e creare liste
Copertina
Suggerisci modifica o segnala un errore

Gwalia newyddiadur wythnosol at wasanaeth pob dosbarth o'r Cymry

National Library of Wales,

DESCRIZIONE

Annate totali: 1881-1921.
Dechreuodd gyda rhifyn ar gyfer = Began with issue for: Rhif. 1 (3 Awst 1881). Gorffennodd gyda rhifyn ar gyfer = Ended with issue for: Rhif. 2026 (30 Maw. 1921).', 'Seiliwyd y disgrifiad ar rhifyn ar gyfer = Description based on issue for: Rhif. 124, cyf. III (12 Rhag. 1883).', 'Is-deitl yn amrywïo = Subtitle varies.', 'Cyhoeddwyd yng Nghaernarfon gan Robert Williams (ca. 1883-).', 'Published in Caernarfon by Robert Williams (ca. 1883-).', ""Unwyd a'r Clorianydd i ffurfio'r Clorianydd a'r Gwalia = Merged with the Clorianydd to form the Clorianydd a'r Gwalia."", ""Papur newydd wythnosol Cymraeg ei iaith a oedd iddo dueddiadau ceidwadol ac ymerodraethol. Cylchredwyd trwy Gymru, Llundain, Lerpwl a Manceinion. Cofnodai adroddiadau ar yr holl fudiadau gwleidyddol, cymdeithasol a chrefyddol. Cynhwysai hefyd gwybodaeth a'r amaethyddiaeth, eisteddfodau ac unrhyw beth fyddai o ddiddordeb i bob dosbarth o ddarllenwyr. Bu Robert Owen Hughes (Elfyn, 1858-1919) yn is-olygydd y papur am gyfnod. Teitlau cysylltiol: Clorianydd a'r Gwalia (1921-1969)."", ""A weekly Welsh language newspaper, supportive of conservative politics and imperialistic in tone, which circulated throughout Wales, London, Liverpool and Manchester. The newspaper's main content included articles and reports on all political, social and religious matters, with agriculture, trade and eisteddfodau also being covered. Amongst the newspaper's editors was Robert Owen Hughes (Elfyn, 1858-1919). Associated titles: Clorianydd a'r Gwalia (1921-1969). Associated titles: Clorianydd a'r Gwalia (1921-1969).""]}
Robert Williams, v. : ill. ; 61 cm."