Fai Login o Registrati per scaricare i media e creare liste
Copertina
Suggerisci modifica o segnala un errore

Gwyliedydd newydd

National Library of Wales,

DESCRIZIONE

Annate totali: 1910-1977.
Dechreuodd gyda rhifyn ar gyfer = Began with issue for: Cyf. I, rhif. 1 (4 Ion. 1910). Gorffennodd gyda rhifyn ar gyfer = Ended with issue for: 3 Maw. 1977.', 'Disgrifiad yn seiliedig ar rhifyn ar gyfer = Description based on issue for: Cyf. I, rhif. 1 (4 Ion. 1910).', 'Is-deitl yn amrywio = Subtitle varies.', 'Published by Lewis Davies, Blaenau Ffestiniog (1910-ca.1925) and Bala Press (ca.1925-), Bala.', 'Cyhoeddwyd gan Lewis Davies, Blaenau Ffestiniog (1910-ca.1925) a Bala Press (ca.1925-), Bala.', ""A weekly bilingual Wesleyan newspaper, which circulated throughout Wales. The newspaper's main content included religious news and information. Amongst the newspaper's notable editors was David Gwynfryn Jones (1867-1954), with contributions also from David Delta Evans (Dewi Hiraddug, 1866-1948), Owen Madoc Roberts (1867-1948) and John Huw Williams (1871-1944). Associated titles: Y gwyliedydd (1877-1909)."", ""Papur newydd wythnosol dwyieithog y Wesleaid. Cylchredwyd trwy Gymru gyfan. Cofnodai newyddion a gwybodaeth grefyddol. Un o'i olygyddion oedd David Gwynfryn Jones (1867-1954). Ymhlith ei gyfranwyr oedd David Delta Evans (Dewi Hiraddug, 1866-1948), Owen Madoc Roberts (1867-1948) a John Huw Williams (1871-1944). Teitlau cysylltiol: Y gwyliedydd (1877-1909).""]}
Lewis Davies, v. : ill ; 51 cm."