Fai Login o Registrati per scaricare i media e creare liste
Copertina
Suggerisci modifica o segnala un errore

Llais y wlad newyddiadur Cymraeg rhad at wasanaeth y gweithiwr

National Library of Wales,

DESCRIZIONE

Annate totali: 1874-1884.
Dechreuodd gyda rhifyn ar gyfer = Began with issue for: Rhif. 1 (8 Chwe. 1874). Gorffennodd gyda rhifyn ar gyfer = Ended with issue for: Rhif. 540 (28 Awst 1884).', 'Disgrifiad yn seiliedig ar rhifyn ar gyfer = Description based on issue for: rhif. 8 (6 Maw. 1874).', 'Cyhoeddwyd ym Mangor gan Kenmuir Whitworth Douglas.', 'Published in Bangor by Kenmuir Whitworth Douglas.', ""Papur newydd Cymreig wythnosol ceidwadol a sefydlwyd gan J. K. Douglas. Rhwng 1874 a 1880 bu Thomas Tudno Jones (Tudno, 1844-1895) yn olygydd ar y papur cyn cael ei olynu gan Evan Jones, Llangristiolus, Môn. Daeth y papur i ben yn 1884, ond erbyn hynny 'roedd yn bapur mwy annibynnol ac wedi colli peth o nawdd yr Eglwys."", ""A weekly Welsh language conservative newspaper, which was established by J. K. Douglas. Amongst the newspaper's editors was Thomas Tudno Jones (Tudno, 1844-1895), who edited the paper from 1874 up to 1880, and was then followed by Evan Jones of Llangristiolus, Anglesey. The paper came to an end in 1884, by which time it had become an independent paper that had loosened its ties to the Church.""]}
Kenmuir Whitworth Douglas, v. ; 52 cm."

DETTAGLI