Fai Login o Registrati per scaricare i media e creare liste
Copertina
Suggerisci modifica o segnala un errore

Y gwladgarwr cofnodydd llenyddiaeth

National Library of Wales,

DESCRIZIONE

Annate totali: 1858-1884.
Dechreuodd gyda rhifyn ar gyfer = Began with issue for: Rhif. 1 (15 Mai 1858). Gorffennodd gyda rhifyn ar gyfer = Ended with issue for: Rhif. 1257 (31 Rhag. 1884).', 'Ni chyhoeddwyd y papur rhwng 27 Hyd. 1882 a 31 Rhag. 1884 = Newspaper not published between 27 Oct. 1882 and 31 Dec. 1884.', 'Seiliwyd y disgrifiad ar y rhifyn ar gyfer = Description based on issue for: Rhif. 10 (24 Gorph. 1858).', 'Is-deitl yn amrywïo = Subtitle varies.', 'Cyhoeddwyd gan Abraham Mason, Aberdâr.', 'Published in Aberdare by Abraham Mason.', ""Papur newydd wythnosol â chylchrediad eang yng nghymoedd diwydiannol De Cymru. Yr oedd iddo dueddiadau rhyddfrydol, a phleidiau achos y gweithwyr ac ymneilltuaeth. Ond fe ddaeth i'r bri yn bennaf fel papur llenyddol, a rhoddodd gyfle i feirdd a llenorion cymoedd y De gyhoeddi eu cyfansoddiadau. Bu'r golofn farddol dan olygiaeth William Williams (Caledfryn, 1801-1869), William Thomas (Islwyn, 1832-1878) ac eraill. Fe'i sefydlwyd gan rhai o wŷr amlycaf Aberdâr, yn eu plith David Williams (Alaw Goch, 1809-1863), Abraham Mason a William Williams (Carw Coch, 1808-1872). Ymhlith golygyddion y papur oedd Lewis William Lewis (Llew Llwyfo, 1831-1901) a John Roberts (Ieuan Gwyllt, 1822-1877)."", ""A weekly Welsh language newspaper, supportive of liberal politics and the causes of the working classes which circulated in South Wales. David Williams (Alaw Goch, 1809-1863), Abraham Mason and William Williams (Carw Coch, 1808-1872) founded the newspaper and amongst the editors were Lewis William Lewis (Llew Llwyfo, 1831-1901) and John Roberts (Ieuan Gwyllt, 1822-1877). The newspaper was chiefly devoted to Welsh literature and gave a chance for the poets and authors of the valleys and South Wales, to publish their works. Amongst the newspaper's poetry editors were William Williams (Caledfryn, 1801-1869) and William Thomas (Islwyn, 1832-1878).""]}
Abraham Mason, v. ; 38 cm."

DETTAGLI

LINGUA : inglese
LICENZA : Licenza sconosciuta
ARGOMENTI : # in Letteratura / Letteratura: storia e critica
PAESI : Gran Bretagna, Regno Unito / Galles
TAG : tag: literature , wales , Employee rights , wales , Welsh newspapers-Wales , South.
FONTE : Abraham Mason